Onze nieuwste aanwinst

Iveco  Iveco

 

 

Nieuw in ons wagenpark:

Iveco Daily met kegelautomaat en

automatische strippenlegger

Iveco1   Iveco2

Iveco4

        

      

Nieuwe Botsabsorber met full color ledscherm

en led lichtmast

 

Laatste wijziging 7 februari 2024

 

De samensteller/aanbieder van deze Internet-site heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan de juistheid van de aangeboden informatie. Mocht desondanks blijken dat de aangeboden informatie en documenten onjuistheden bevatten, dan aanvaardt de samensteller/aanbieder geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten.

Alle teksten,  foto,s en afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermt en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever niet gekopieerd of gepubliceerd worden.

 Copyright 1999 Spijkergoed BV  Alle rechten voorbehouden